Banky.cz
 • server Banky.cz přináší nejpřehlednější a nejpřesnější informace o bankách a osobních finančních produktech v ČR
 • na serveru naleznete přehled všech bank i záložen včetně jejich produktů a v neposlední řadě také bankovní poradnu zdarma

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc: 90 000
  PV/měsíc: 350 000
  Deník veřejné správy
 • Deník veřejné správy přináší aktuální informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů. Je koncipován tak, aby byl čten každý den jako první ranní noviny pro pracovníky veřejné správy. Jsou zde zveřejňovány příspěvky věnující se reformě veřejné správy, bydlení, ekonomice a dalším důležitým tématům. Pro lepší orientaci jsou zřízeny pro jednotlivá témata samostatné rubriky. V sekci “Dokumenty” jsou k dispozici například Zprávy Ministerstva financí, Věstník MZe, vybrané zákony, standardy ISVS a další. Mezi zajímavé součásti DVS dále patří Kalendář událostí upozorňující na termíny a místa konání odborných výstav, seminářů, konzultací apod. Důležitou součástí Deníku veřejné správy je i monitoring webů z hlediska veřejné správy, tj. zejména ministerstev financí, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí; Vlády, Parlamentu, Svazu měst a obcí, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalších.

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc:
  PV/měsíc:
  Finance.cz
 • portál Finance.cz byl spuštěn v roce 1997, a patří tak k nejstarším odborně zaměřeným serverům na českém internetu. Nabízí svým uživatelům mnoho praktických článků, a kalkulátorů, řadu srovnání finančních produktů i dat ze světových burz a množství dalších užitečných aplikací, které návštěvníkům pomohou orientovat se ve světě financí.
 • součástí portálu Finance.cz je i Prodejní centrum, kde si může uživatel pohodlně od svého počítače uzavřít smlouvu např. o stavebním spoření, penzijním připojištění, povinném ručení, pojištění majetku, životním či cestovním pojištění a sjednat další finanční produkty on-line.
 • portál pro své uživatele připravuje další projekty, které pomáhají dotvářet komplexní internetové služby pro návštěvníky - jde třeba o Poradenské centrum s osmi specializovanými oblastmi, nebo o portál o povinném ručení

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc: 200 000
  PV/měsíc: 1 400 000
  HradecKrálové.cz
 • největší a nejnavštěvovanější regionální portál se zaměřením na Hradec Králové na českém internetu: Aktuální zprávy, katalog firem a institucí, přehled kulturních a sportovních akcí, webkamery, dopravní servis, informace pro turisty a návštěvníky města a řada dalších informací

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc: 50 000
  PV/měsíc: 180 000
  KrajskéListy.cz
 • start projektu v dubnu 2013, pro čtenáře nabízí přehledné členění článků dle jednotlivých krajů
 • každý kraj má svou rubriku
 • součástí portálu KrajskeListy.cz je i rubrika se zaměřením na kulturní dění. Každý den 4 TOP články na hlavní straně služby

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc: 300 000
  PV/měsíc: 1 150 000
  ParlamentníListy.cz
 • objektivní zpravodajsko-komunikační server zaměřený převážně na politické a společenské dění v České republice
 • unikátní, interaktivní profilovou část svými příspěvky plní registrovaní uživatelé serveru : volení zastupitelé na všech úrovních řízení, politici mimo zastupitelskou funkci, registrované politické strany, obce, občané
 • monitoring příspěvků a přebírání zpráv prostřednictvím RSS a XML exportérů, newsletter pro registrované i neregistrované uživatele –email, který shrnuje aktuální zprávy ze serveru s řazením zpráv podle bydliště uživatele (jedinečná funkce geolokace), efektivní marketingové zázemí

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc: 600 000
  PV/měsíc: 18 200 000
  StátníSpráva.cz
 • Server se orientuje na strukturované informace o veřejné správě ČR. Obsahuje data o demografii, územním členění, popisuje samosprávné celky, oblasti veřejné správy, druhy a struktury úřadů a poskytuje adresářové údaje o subjektech veřejné správy. Specializované rubriky serveru poskytují informace o volných místech, insolvenci a veřejných zakázkách v ČR
 • Inzercí na serveru statnisprava.cz oslovíte středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané uživatele, kteří jsou ekonomicky aktivní a většinou zaměstnanci nebo podnikatelé. Jedná se zejména o kvalifikované odborníky, samostatně se rozhodující zaměstnance na úrovni středního managementu, pracující v kanceláři, kde intenzivně využívají internet k získávání odborných informací pro svoji práci a informací o produktech a službách

 • Návštěvnost:
  RU/měsíc: 136 000
  PV/měsíc: 1 140 000