• ve snaze zlepšit úrove? a p?ehlednost online reklamy, definuje SPIR standardy nej?ast?ji používaných a podporovaných reklamních formát?
  • tyto standardy dávají zadavatel?m reklamy možnost vytvá?et kreativní koncepty dle specifikací, které jsou akceptovány a podporovány hlavními a významnými provozovateli online titul?
  • d?vodem je tedy zefektivn?ní mediálního nákupu a výroby podklad? pro inzerci

Dokumenty ke stažení: