Ve spolupráci se spole?ností Grape Media s.r.o.  jsme p?ipravili pro zadavatele nový reklamní formát VideoAd.  Jedná se o novou netradi?ní formu inzerce na internetu pro zadavatele, kte?í disponují videospoty.

 

V sou?asné dob? nabízíme tento unikátní formát na t?chto serverech:

 

Ceník ke stažení zde:

videoAd_cenik_spiritmedia_2011.pdf

formát pdf, 133,9KB, po?et stažení: 206